Acasă » Termeni De Utilizare

Termeni De Utilizare

Prezenţii termeni de utilizare prevăd termenii în care AvionSiCazare.ro (noial nostru sau ale noastre) furnizează acces la site-ul Web şi la Informaţii.

1. Definitii

În cadrul prezenţilor termeni de utilizare:

Informaţiile se referă la toate informaţiile disponibile pe site-ul Web referitoare la biletele de avion, a camerelor de hotel și a autovehicolelor de închiriat , inclusiv:

 1. disponibilitatea ;
 2. tarifele ;
 3. descrierile şi fotografiile ;
 4. facilităţile ;
 5. evaluările clienţilor; şi
 6. comentariile editorilor;

Scopul acceptat semnifică scopul comparării tarifelor şi serviciilor oferite, în cazul efectuării de rezervări şi/sau aranjamente turistice. Se exclude republicarea sau refurnizarea informaţiilor sau a oricărei părţi a acestora, către consumatori, prin mijloace electronice;

Ofertă de la terţi se referă la bunurile şi serviciile oferite spre vânzare de către un terţ;

Site Web se referă la site-ul Web aflat la [http://avionsicazare.ro/].

2. Acces

Prin accesarea site-ului Web:

 1. sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile; şi
 2. garantaţi că aţi împlinit vârsta de 18 ani.

3. Activitati interzise

Nu aveţi voie:

 1. să reproduceţi în formă materială, să publicaţi, să comunicaţi către public sau să adaptaţi Informaţiile sau părţi ale acestora cu alt scop decât Scopul acceptat;
 2. să accesaţi sau să monitorizaţi Informaţiile sau părţi ale acestora cu ajutorul unor metode automate de tip robot, spider sau scraper sau a altor metode de acest tip, fără consimţământul nostru, în scris;
 3. să încălcaţi restricţiile impuse în antetele de excludere a roboţilor, de pe Site-ul Web sau să omiteţi ori să vă sustrageţi de la măsurile implementate pentru prevenirea sau limitarea accesului la Site-ul Web.
 4. să luaţi măsuri care presupun sau care pot presupune o încărcare nerezonabilă sau disproporţionat de mare a infrastructurii noastre;
 5. să încercaţi modificarea, traducerea, adaptarea, editarea, decompilarea, dezasamblarea sau descompunerea programelor software utilizate de noi în legătură cu Site-ul Web,

4. Despagubire

Aveţi obligaţia de a ne despăgubi pentru toate costurile, revendicările, solicitările, răspunderile, cheltuielile, daunele şi pierderile cauzate de utilizarea Informaţiilor sau a oricărei părţi a Informaţiilor cu alte scopuri decât Scopul acceptat.

5. Verificarea inforamtiilor si asumarea riscului

5.1 Verificarea informatiilor

Trebuie să verificaţi corectitudinea Informaţiilor înainte de a accepta sau utiliza oricare din Ofertele terţe.

5.2 Asumarea riscului

Vă asumaţi întregul risc în ceea ce priveşte:

 1. utilizarea site-ului Web şi a informaţiilor; şi
 2. acceptul şi utilizarea oricărei oferte venite din partea terţilor.

6. Fara garantie

Nu garantăm:

 1. corectitudinea, calitatea, completitudinea sau siguranţa Site-ului Web, a Informaţiilor şi a Ofertelor terţe;
 2. că Site-ul Web şi Informaţiile vor fi lipsite de erori, de viruşi, neîntrerupte sau neafectate de utilizări neautorizate sau de către hackeri.

7. Raspundere

7.1 Limitare

În măsura în care termenii specificaţi de către Recomandarea Comisiei Europene din 12 mai 2010 privind utilizarea unei metode armonizate de clasificare şi raportare a plângerilor şi cererilor de informaţii din partea consumatorilor (2010/304/UE)  și Centrului European al Consumatorului se aplică în cazul serviciilor prestate de noi, răspunderea noastră pentru încălcarea acestor termeni este limitată la repetarea prestării sau la plătirea costului unei astfel de repetări.

7.2 Excludere

Cu excepţia termenilor care nu pot fi excluşi prin lege, toţi termenii care nu sunt exprimaţi în mod expres în prezenţii Temeni de utilizare sunt excluşi.

7.3 Limitarea raspunderii

În conformitate cu clauza 7.1 de mai sus, răspunderea maximă agregată pe care ne-o asumăm este limitată la suma de 100 euro.

7.4 Absolviri de raspundere

Nu ne asumăm răspunderea (contractuală, în caz de litigiu sau în alte cazuri), în nicio circumstanţă, pentru eventuale pierderi sau daune ulterioare, speciale, accidentale sau indirecte, inclusiv pierderea de profit, care pot lua naştere din prezenţii Termeni de utilizare.

8. Generalitati

8.1 Integralitate

Prezenţii temeni de utilizare cuprind în integralitate prevederile acceptate de comun acord de către părţi şi au prioritate faţă de toate comunicatele anterioare dintre părţi.

8.2 Amendamente si derogari

Prezenţii temeni de utilizare pot fi amendaţi sau modificaţi în orice moment, fără o înştiinţare prealabilă.

8.3 Legislatie guvernanta si jurisdictie

Prezenţii termeni de utilizare sunt guvernaţi şi trebuie constrânşi în conformitate cu legislaţia în vigoare din Uniunea Europeană.